MINH NGỌC™ » Hệ thống mạng Xổ Số Minh Ngọc » Trực tiếp kết quả xổ số » www.iceontherocks.com

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Hà Nội (theo lô)

00
   2.96% (4 lượt)
01
   0.74% (1 lượt)
02
   1.48% (2 lượt)
04
   0.74% (1 lượt)
05
   0.74% (1 lượt)
06
   0.74% (1 lượt)
07
   1.48% (2 lượt)
08
   0.74% (1 lượt)
09
   1.48% (2 lượt)
14
   0.74% (1 lượt)
15
   2.96% (4 lượt)
16
   0.74% (1 lượt)
17
   0.74% (1 lượt)
18
   1.48% (2 lượt)
19
   2.22% (3 lượt)
20
   0.74% (1 lượt)
21
   2.22% (3 lượt)
23
   0.74% (1 lượt)
26
   0.74% (1 lượt)
27
   1.48% (2 lượt)
28
   1.48% (2 lượt)
30
   0.74% (1 lượt)
31
   0.74% (1 lượt)
32
   4.44% (6 lượt)
34
   1.48% (2 lượt)
36
   0.74% (1 lượt)
37
   2.22% (3 lượt)
38
   3.70% (5 lượt)
40
   0.74% (1 lượt)
41
   0.74% (1 lượt)
42
   2.96% (4 lượt)
43
   2.22% (3 lượt)
44
   0.74% (1 lượt)
48
   0.74% (1 lượt)
49
   2.22% (3 lượt)
50
   0.74% (1 lượt)
51
   0.74% (1 lượt)
52
   0.74% (1 lượt)
53
   3.70% (5 lượt)
54
   1.48% (2 lượt)
56
   2.22% (3 lượt)
57
   0.74% (1 lượt)
58
   0.74% (1 lượt)
59
   0.74% (1 lượt)
61
   1.48% (2 lượt)
62
   1.48% (2 lượt)
63
   0.74% (1 lượt)
65
   2.22% (3 lượt)
67
   2.96% (4 lượt)
69
   0.74% (1 lượt)
70
   0.74% (1 lượt)
71
   1.48% (2 lượt)
72
   1.48% (2 lượt)
74
   0.74% (1 lượt)
77
   0.74% (1 lượt)
78
   0.74% (1 lượt)
80
   1.48% (2 lượt)
81
   1.48% (2 lượt)
82
   1.48% (2 lượt)
84
   2.22% (3 lượt)
86
   0.74% (1 lượt)
87
   2.22% (3 lượt)
89
   0.74% (1 lượt)
90
   1.48% (2 lượt)
91
   2.22% (3 lượt)
92
   1.48% (2 lượt)
93
   1.48% (2 lượt)
94
   0.74% (1 lượt)
95
   0.74% (1 lượt)
96
   0.74% (1 lượt)
97
   0.74% (1 lượt)
99
   0.74% (1 lượt)

Thống kê - Xổ số Hà Nội đến ngày 29/05/2023

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

32 6 Lần Không tăng
38 5 Lần Tăng 1
53 5 Lần Không tăng
00 4 Lần Không tăng
15 4 Lần Tăng 2
42 4 Lần Tăng 3
67 4 Lần Tăng 2

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

00 8 Lần Không tăng
32 8 Lần Không tăng
84 8 Lần Không tăng
38 7 Lần Tăng 2
53 7 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

32 17 Lần Không tăng
34 16 Lần Tăng 1
38 15 Lần Tăng 1
84 15 Lần Không tăng
16 14 Lần Giảm 1
42 14 Lần Tăng 2
74 14 Lần Không tăng
53 13 Lần Tăng 1
71 13 Lần Tăng 1
00 12 Lần Không tăng
05 12 Lần Không tăng
23 12 Lần Tăng 1
58 12 Lần Không tăng
89 12 Lần Không tăng
91 12 Lần Tăng 2

Các cặp số ra liên tiếp :

15 (3 Ngày) (4 lần)
21 (2 Ngày) (2 lần)
37 (2 Ngày) (2 lần)
49 (2 Ngày) (3 lần)
67 (2 Ngày) (3 lần)
91 (2 Ngày) (3 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

85      17 lần
25      15 lần
13      12 lần
33      12 lần
76      12 lần
39      11 lần
03      10 lần
29      10 lần
46      10 lần
79      9 lần
12      8 lần
47      8 lần
98      8 lần
10      7 lần
11      7 lần
22      7 lần
24      7 lần
35      7 lần
68      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
10 Lần 5
0 12 Lần 1
12 Lần 2
1 15 Lần 3
10 Lần 3
2 17 Lần 0
18 Lần 4
3 11 Lần 1
15 Lần 7
4 15 Lần 5
16 Lần 1
5 9 Lần 4
15 Lần 6
6 11 Lần 4
12 Lần 6
7 17 Lần 2
13 Lần 1
8 13 Lần 4
14 Lần 4
9 15 Lần 5